1 Отредактировано zloytpolb (2015-05-29 18:55:00)

Тема: Проблема вылетает ксс после загрузки плагинов сервера

Доброго времени суток у меня такаЯ проблемка вылетает ксс при загрузке плагинов серверов без ошибки кто сможет помочь буду признателен


ucp.log
- Windows Seven (x64) Build 7601
- NVIDIA GeForce GT 540M   
- Avast Premier (10.2.2218)
- Ultra Core Protector 8.3
- Computer ID 69344E38
- Counter-Strike Source Build 4044
- Full Screen Mode (1024x768)

ucp.ini
[Settings]
Priority=2
Game=Counter-Strike Source
Language=1
Parameters=-nojoy -nomaster -nointro -novid -nofbo -nomsaa -game cstrike -appid 240 *       
Vac=0

ucp.dbg
C:\Program Files (x86)\css34\ucp.exe
Count1
Startup
Count2
Startup
Count3

Module List:
C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
C:\Windows\syswow64\user32.dll
C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
C:\Windows\syswow64\LPK.dll
C:\Windows\syswow64\USP10.dll
C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
C:\Windows\system32\IMM32.DLL
C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
C:\Windows\syswow64\shell32.dll
C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
C:\Windows\system32\d3d8.dll
C:\Windows\system32\VERSION.dll
C:\Windows\system32\d3d8thk.dll
C:\Windows\system32\dwmapi.dll
C:\Windows\system32\d3d9.dll
C:\Windows\syswow64\WS2_32.DLL
C:\Windows\syswow64\NSI.dll
C:\Windows\system32\winmm.dll
C:\Windows\syswow64\wininet.dll
C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
C:\Windows\syswow64\normaliz.DLL
C:\Windows\syswow64\iertutil.dll
C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
C:\Windows\syswow64\USERENV.dll
C:\Windows\syswow64\profapi.dll
C:\Windows\syswow64\urlmon.dll
C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
C:\Windows\syswow64\ole32.DLL
C:\Windows\system32\uxtheme.dll
C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

Process List:
smss.exe
csrss.exe
csrss.exe
wininit.exe
winlogon.exe
services.exe
lsass.exe
lsm.exe
svchost.exe
nvvsvc.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
AvastSvc.exe
nvxdsync.exe
nvvsvc.exe
spoolsv.exe
svchost.exe
afwServ.exe
SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
SkypeC2CPNRSvc.exe
svchost.exe
GfExperienceService.exe
jnsa3839.tmp
srvany.exe
KMService.exe
mintcastnetworks.exe
conhost.exe
nsa947.tmpfs
InjectorServiceProject.exe
nTuneService.exe
NvNetworkService.exe
nvstreamsvc.exe
Injector.exe
hnsf4D60.tmp
GameScannerService.exe
RzKLService.exe
svchost.exe
TeamViewer_Service.exe
VersionUpdaterService.exe
NvStreamNetworkService.exe
taskhost.exe
dwm.exe
explorer.exe
nTuneCmd.exe
nvstreamsvc.exe
conhost.exe
WmiPrvSE.exe
conhost.exe
nvtray.exe
GoogleCrashHandler.exe
GoogleCrashHandler64.exe
AvastVBoxSVC.exe
rundll32.exe
svchost.exe
svchost.exe
ngservice.exe
NvBackend.exe
hkcmd.exe
igfxpers.exe
Monitor.exe
svchost.exe
SearchIndexer.exe
Skype.exe
wmpnetwk.exe
chrome.exe
punto.exe
SmartWebHelper.exe
USBGuard.exe
ONENOTEM.EXE
ps64ldr.exe
chrome.exe
avastui.exe
WebFilter.exe
chrome.exe
SmartWebApp.exe
unsecapp.exe
chrome.exe
chrome.exe
chrome.exe
chrome.exe
chrome.exe
chrome.exe
chrome.exe
CCleaner64.exe
browser.exe
crash_service.exe
GameCenter@Mail.Ru.exe
browser.exe
GameCenter@Mail.Ru.exe
browser.exe
browser.exe
browser.exe
browser.exe
browser.exe
browser.exe
WINWORD.EXE
OSPPSVC.EXE
splwow64.exe
OSE.EXE
browser.exe
audiodg.exe
browser.exe
browser.exe
browser.exe
notepad.exe
taskeng.exe
dllhost.exe
dllhost.exe

BreakePoint1
BreakePoint2
Delete \??\C:\Program Files (x86)\css34\cstrike\materials\models\parachute\pack_carbon.vmt
Delete \??\C:\Program Files (x86)\css34\cstrike\materials\models\parachute\pack_carbon.vtf
Delete \??\C:\Program Files (x86)\css34\cstrike\materials\models\parachute\parachute_carbon.vmt
Delete \??\C:\Program Files (x86)\css34\cstrike\materials\models\parachute\parachute_carbon.vtf
Delete \??\C:\Program Files (x86)\css34\cstrike\models\parachute\parachute_carbon.dx80.vtx
Delete \??\C:\Program Files (x86)\css34\cstrike\models\parachute\parachute_carbon.dx90.vtx
Delete \??\C:\Program Files (x86)\css34\cstrike\models\parachute\parachute_carbon.mdl
Delete \??\C:\Program Files (x86)\css34\cstrike\models\parachute\parachute_carbon.sw.vtx
Delete \??\C:\Program Files (x86)\css34\cstrike\models\parachute\parachute_carbon.vvd
Delete \??\C:\Program Files (x86)\css34\cstrike\models\parachute\parachute_carbon.xbox.vtx
BreakePoint3
BreakePoint4
BreakePoint5

антивирус avast premier 2015